Stuur ons een bericht

Gebruik het formulier hiernaast om ons een bericht te sturen.

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Restaurant Desiderius

12079499_657256667783041_8849826101158327599_n.jpg
 
 

Restaurant Desiderius

Locatie: Humanitas Bergweg, Rotterdam

Actief sinds: juni 2015

  • Aanleiding / vraagstuk: De nieuwe zorgwet heeft geleid tot grote veranderingen. Hiervan zijn de gevolgen in 2015 al zichtbaar, maar in 2016, als de gemeente alle zorgcontracten opnieuw aanbesteedt zullen deze nog veel duidelijker worden. Wat de gevolgen op lange termijn zijn is nauwelijks te bevatten. Wel duidelijk is dat de samenleving erdoor zal veranderen. De door de overheid gepropageerde ‘participatiemaatschappij’ komt er alleen niet vanzelf, hier zijn nieuwe (business)modellen voor nodig. 
  • Opdrachtgever: Stichting Humanitas heeft Food for Thought gevraagd nieuw leven te blazen in het restaurant, het exploitatieverlies terug te dringen en de kwaliteit te verhogen. 
  • Oplossing: Food For Thought gelooft dat er voor het oplossen van deze uitdagingen zowel voor burgers als sociale ondernemers een belangrijkere rol is weggelegd. Als sociale ondernemers kunnen we taken uit handen nemen die geen kerncompetenties zijn van een zorg- of welzijnsinstelling of een overheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan horeca, facilitaire dienstverlening of het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt richting arbeids- en maatschappelijke participatie. 

Wat doet FFT bij Restaurant Desiderius?

1. Het transformeren van een verlieslatend zorgrestaurant naar kwalitatieve, efficiënte en gastvrije horeca die niet alleen de ‘huiskamer’ is voor de bewoners maar voor de hele buurt.

2. Middels gezonde en verse voeding een bijdrage leveren aan de gezondheid van de bewoners en andere terugkerende restaurant bezoekers. 

3. Extra sociale en culturele activiteiten organiseren, die het welzijn en levensgeluk van de bewoners en andere bezoekers positief beïnvloeden. (i.s.m. Stichting Cultuurbrigade)

4. Het laten participeren van ouderen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en hiermee waarde ontwikkelen 

5. Het zichtbaar maken van deelproblemen (bijvoorbeeld eenzaamheid) en daarbij een platform vormen voor burgers die of dat probleem hebben en/of organisaties die een structuur zoeken om een bijdrage aan de oplossing te leveren.

Food for Thought is in samenwerking met Stichting Cultuurbrigade in Restaurant Desiderius het project 'Uit Grootmoeders Keuken' gestart. Lees meer.